Εταιρική ταυτότητα και Branding παιδικού σταθμού - Λογότυπο

Λογότυπο

Εταιρική ταυτότητα και Branding παιδικού σταθμού - Εταιρικές κάρτες

Εταιρικές κάρτες

Εταιρική ταυτότητα και Branding παιδικού σταθμού - Αφίσες

Αφίσες

Εταιρική ταυτότητα και Branding παιδικού σταθμού - Λεπτομέρεια εικονογράφησης

Λεπτομέρεια εικονογράφησης

Εταιρική ταυτότητα και Branding παιδικού σταθμού - Εξώφυλλο καταλόγου

Εξώφυλλο καταλόγου

Εταιρική ταυτότητα και Branding παιδικού σταθμού - Εσωτερικό ανάπτυγμα καταλόγου

Εσωτερικό ανάπτυγμα καταλόγου